Uchwała nr XXX/238/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 11 października 2013w sprawie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy PłużnicaNa podstawie Dyrektywy UE przyjętej 25 października 2012 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE L315/1 14 listopada 2012 r. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE), w związku z Konkursem ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/238/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 11 października 2013


w sprawie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica

Na podstawie Dyrektywy UE przyjętej 25 października 2012 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE L315/1 14 listopada 2012 r. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE), w związku z Konkursem ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3, uchwala się, co następuje:


treść uchwały (170kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Mika (23 października 2013, 09:48:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704