Uchwała nr II/6/2014Rady Gminy Płużnicaz dnia 5 grudnia 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/6/2014
Rady Gminy Płużnica
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się co następuje:


treść uchwały (168kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3709 z dnia 2014-12-10

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (16 grudnia 2014, 13:48:26)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (16 grudnia 2014, 13:54:41)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 801