Uchwała nr II/7/2014Rady Gminy Płużnicaz dnia 5 grudnia 2014określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/7/2014
Rady Gminy Płużnica
z dnia 5 grudnia 2014


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (462kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3710 z dnia 2014-12-10

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (16 grudnia 2014, 13:57:15)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (16 grudnia 2014, 14:07:39)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 768