NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/336/2014Rady Gminy Płużnicaz dnia 12 listopada 2014w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 1072), § 53 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2359) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/336/2014
Rady Gminy Płużnica
z dnia 12 listopada 2014


w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 1072), § 53 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2359) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (166kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (6 lutego 2015, 13:19:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906