Uchwała nr XIII/98/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2015w sprawie udzielenia Gminie Lisewo pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew. 53/1, 53/3, 82, 113 obręb Lipienek, gmina Lisewo” Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 i ust. 2 pkt. 12 „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/98/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2015


w sprawie udzielenia Gminie Lisewo pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew. 53/1, 53/3, 82, 113 obręb Lipienek, gmina Lisewo”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 i ust. 2 pkt. 12 „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1034kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (16 listopada 2015, 15:19:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526