NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/95/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art.10 ust. 1 ustawy 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528,poz.744) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz.735) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/95/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art.10 ust. 1 ustawy 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528,poz.744) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz.735) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (737kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015.3572 z dnia 2015-11-23

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (27 listopada 2015, 11:04:01)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (27 listopada 2015, 11:04:35)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947