NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/106/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 Dz. U. z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849, z 2015 r. poz.528,poz.774 r) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz.465) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/106/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 Dz. U. z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849, z 2015 r. poz.528,poz.774 r) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz.465) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1206kB) pdf
Załącznik nr 1 (3670kB) pdf
Załącznik nr 2 (3368kB) pdf
Załącznik do deklaracji Nr 2.1. (240kB) pdf
Załącznik nr 3 (2141kB) pdf
Załącznik nr 4 (3544kB) pdf
Załącznik do deklaracji Nr 4.1. (98kB) pdf
Załącznik nr 5 (2072kB) pdf
Załącznik nr 6 (2488kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (17 grudnia 2015, 08:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674