NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/104/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wąbrzeźno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Płużnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy we WroniuNa podstawie art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163, 693, 1058, 1240,1310 i 1607) i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 oraz z 2014 r. poz. 1752) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/104/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wąbrzeźno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Płużnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu

Na podstawie art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163, 693, 1058, 1240,1310 i 1607) i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 oraz z 2014 r. poz. 1752) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (2416kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (17 grudnia 2015, 09:28:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655