Uchwała nr XV/112/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2015zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/112/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (8073kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016.190 z dnia 2016-01-12

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (15 stycznia 2016, 13:44:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431