NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/131/04Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 października 2004w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Wieldządz.Na podstawie § 10 Statutu Sołectwa Wieldządz /Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 129, poz. 1835 z 2003 r/,art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),

Uchwała nr XVII/131/04
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 października 2004


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Wieldządz.

Na podstawie § 10 Statutu Sołectwa Wieldządz /Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 129, poz. 1835 z 2003 r/,art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
treść uchwały (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (22 listopada 2004, 13:42:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2361