Uchwała nr XVIII/141/04Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 listopada 2004w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959/

Uchwała nr XVIII/141/04
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 listopada 2004


w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959/


treść uchwały (17kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (30 listopada 2004, 15:48:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2577