NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/184/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrodyNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, Dz. U. z 2016 r., poz. 422), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, Dz. U. z 2016 r., poz. 422), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1.Znosi się formę ochrony przyrody z drzew:
1) 15 jesionów wyniosłych,
2) 3 kasztanowców zwyczajnych,
stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej z 366 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica – Orłowo), o których mowa w uchwale Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r., poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016 r.).
2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew.
 
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r. znak WPN.623.63.2016.NG .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (2351kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 241 z dnia 2017-01-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:00:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752