NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/185/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2017 Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/185/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2017, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (307kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:02:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719