NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/187/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016zmieniająca uchwałę nr XIX/134/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art.5 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/187/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę nr XIX/134/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art.5 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XIX/134/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica zmienia się § 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:
„Wyraża się zgodę na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położnych na terenie Gminy Płużnica, jednostka rejestrowa G.206, stanowiących własność Gminy Płużnica, o łącznej powierzchni 13,006 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o następujących numerach ewidencyjnych i powierzchniach w ha:
1) działka nr 192 o powierzchni 3,4868 ha (RIVa – 2,4956 ha; RIVb – 0,9912 ha),
2) działka nr 147/25 o powierzchni 1,2528 ha (RIVa – 0,4506 ha; RIVb – 0,8022 ha),
3) działka nr 147/26 o powierzchni 1,6153 ha (RIVa – 1,2294 ha; RIVb – 0,3859 ha),
4) działka nr 147/22 o powierzchni 3,9741 ha (RIVa – 2,4480 ha; RIVb – 1,4139 ha; N – 0,1122 ha),
5) działka nr 147/24 o powierzchni 2,6772 ha (RIVa – 2,2160 ha; RIVb – 0,4612 ha).”
 
§ 2. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:06:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650