NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/190/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w BydgoszczyNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2016r. poz. 718 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVII/190/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2016r. poz. 718 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy odpowiedź na skargę złożoną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na uchwałę Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki w Gminie Płużnica.
 
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica Marcina Skonieczkę do wniesienia odpowiedzi na skargę i podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania i reprezentowania organu przed sądem administracyjnym.
2. Wójt Gminy może ustanowić pełnomocników procesowych.
 
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Płużnica do przekazania skargi wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:17:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544