NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/191/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/191/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Płużnica w składzie:
1) Eleonora Chojnacka,
2) Szymon Dudzik,
3) Wiesław Karwan,
4) Adam Koba,
5) Józef Kucięba.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy opracowanie zmian do Statutu Gminy Płużnica.
 
§ 3. Na I posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, członkowie Komisji wybiorą Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.
 
§ 4. Komisja rozwiązuje się z dniem uchwalenia Statutu Gminy Płużnica.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

treść uchwały (182kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 lutego 2017, 15:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521