NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/177/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2016w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2016-2020Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/177/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2016


w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2016-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (362kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 09:36:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513