NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/178/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i CzapleNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/178/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1 Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple, zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 roku
 
§ 2 Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem.
 
§ 3 Plan miejscowy powinien zawierać ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (1481kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 09:39:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725