NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/181/2016Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 października 2016w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/181/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 października 2016


w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1.Zatwierdza się Taryfę dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Płużnica na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r., stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 lutego 2017, 09:49:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675