NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/238/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 czerwca 2017w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów i studentówNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/238/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

treść uchwały (391kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2952 z dnia 2017-07-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (29 sierpnia 2017, 12:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621