NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/252/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2017w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica w Wiewiórkach przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PłużnicyNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 18 ust. 1, art. 53 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697, 1292) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/252/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2017


w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica w Wiewiórkach przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 18 ust. 1, art. 53 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697, 1292) uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica w Wiewiórkach", zwana dalej "Świetlicą".

§ 2. Świetlica wskazana w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.
§ 3. Szczegółowe wskazania oraz organizację Świetlicy określi Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

treść uchwały (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (29 sierpnia 2017, 15:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372