NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/256/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 1 września 2017zmieniająca w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina PłużnicaNa podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/256/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 1 września 2017


zmieniająca w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektorów finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica § 1. ust 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jednostką organizacyjną obsługiwaną, o której mowa w ust. 1 jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

treść uchwały (105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2018, 08:46:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372