Uchwała nr LI/345/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 9 sierpnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica w miejscowości WiewiórkiNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/345/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 9 sierpnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica w miejscowości Wiewiórki

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica położonych w miejscowości Wiewiórki oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 218/2 o pow. 0,1287 ha i nr 218/3 o pow. 0,1806 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00025903/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (10 sierpnia 2018, 12:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272