NULL string(0) ""

Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1432) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z 2018r. poz. 1588, 1669), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1821, z 2018 r. poz. 1588, 1669) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/22/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1432) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z 2018r. poz. 1588, 1669), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1821, z 2018 r. poz. 1588, 1669) uchwala się, co następuje:


§ 1. W zakresie wzorów informacji i  deklaracji na podatek rolny leśny i od nieruchomości: 
1) określa się wzór formularza IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) określa się wzór formularza DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami DN-1/A,DN-1/B,DN-1/C,ZN-1/Z, 
3) określa się wzór formularza IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 
4) określa się wzór formularza DR-1 deklaracja na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem ZR-1, 
5) określa się wzór formularza IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 
6) określa się wzór formularza DL-1 deklaracja na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/270/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawieokreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

treść uchwały (1546kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (27 grudnia 2018, 15:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770