Uchwała nr LIII/353/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 września 2018w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi KrólewskiejNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), § 3 pkt 5 i 7 i § 8 uchwały Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 116, poz. 2000) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/353/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 września 2018


w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), § 3 pkt 5 i 7 i § 8 uchwały Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 116, poz. 2000) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyznać Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej dotację w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacjach gotyckiego kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod Nr A/354. Zadanie realizowanego w ramach II etapu prac. 
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 11:53:22)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 11:59:45)
Zmieniono: lp.3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205