NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/356/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 września 2018w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płużnica na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 oraz poz. 1349) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/356/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 września 2018


w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płużnica na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 oraz poz. 1349) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Wprowadza się dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Płużnica na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla Gminy Płużnica w następujących wysokościach do 1 m3 ścieku:  
Lata 2018 2019 2020
Kwota netto/brutto 14,35/15,50 13,43/14,50 12,90/13,93 

2. Dopłata obowiązuje po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1 będą środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy: woda w dziale 400 rozdział 40002, ścieki w dziale 900 rozdział 90001. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
treść uchwały (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 12:16:07)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 12:17:43)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 391