Uchwała nr LIV/360/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 13 września 2018w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/360/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 13 września 2018


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działek 146/3 o pow. 0,0011 ha i 146/4 o pow. 0,0314 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00027108/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (628kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 13:49:47)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 13:50:45)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215