NULL string(0) ""

Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 13 września 2018w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) na wniosek Wójta Gminy Płużnica uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/361/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 13 września 2018


w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) na wniosek Wójta Gminy Płużnica uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody(Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 26 czerwca 2018 r. poz. 3297) dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w ten sposób, że w wierszu 4 kolumna 2 jest „237”, a powinni być „ 273”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
treść uchwały (279kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4750 z dnia 2018-09-24

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 13:53:07)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 13:54:04)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363