Uchwała nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 11 października 2018w sprawie uchwalenia Statutu Gminy PłużnicaNa podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LVI/370/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 11 października 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminy Płużnica. Statut stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc: uchwała XLI/280/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. poz. 5240 z dnia 11 grudnia 2017 r.). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

treść uchwały (767kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5303 z dnia 2018-10-23

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:41:41)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 14:43:14)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232