Uchwała nr I/1/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań na I Sesji Rady Gminy PłużnicaNa podstawie § 38 ust. 3 Statutu Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/1/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań na I Sesji Rady Gminy Płużnica

Na podstawie § 38 ust. 3 Statutu Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowań tajnych na I Sesji Rady Gminy Płużnica.
 
§ 2. W skład Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujący radnych:
1) Jan Simson
2) Eleonora Chojnacka
3) Justyna Szumachowska
 
§ 3. 1. Członek Komisji z udziału w jej pracach może być wyłączony, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość, co do jego bezstronności.
            
2. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w pracach dotyczących konkretnego głosowania rozstrzyga Komisja.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


treść uchwały (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 15:03:45)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 15:04:48)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241