NULL string(0) ""

Uchwała nr II/10/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/10/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się liczebność stałych komisji Rady Gminy Płużnica:
1) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 6 osób;
2) Komisja Budżetowa – 5 osób;
3) Komisja Rozwoju Gospodarczego – 5 osób;
4) Komisja Spraw Społecznych – 6 osób.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Płużnica

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 08:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682