NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/11/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Płużnica:

Komisja Rewizyjna:
1) Członek komisji: Wojciech Groth; 
2) Członek komisji: Janusz Makówka;
3) Członek komisji: Dorota Wąż;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Członek komisji: Józef Boruta;
2) Członek komisji: Eleonora Chojnacka;
3) Członek komisji: Alicja Łazarska;
4) Członek komisji: Lucyna Michałowska;
5) Członek komisji: Leszek Ozorowski;
6) Członek komisji: Justyna Szumachowska;

Komisja Budżetowa:
1) Członek komisji: Józef Boruta;
2) Członek komisji: Wiesław Karwan; 
3) Członek komisji: Józef Kucięba;
4) Członek komisji: Leszek Ozorowski; 
5) Członek komisji: Stanisław Świerad;

Komisja Rozwoju Gospodarczego:
1) Członek komisji: Wojciech Groth; 
2) Członek komisji: Wiesław Karwan;
3) Członek komisji: Józef Kucięba;
4) Członek komisji: Barbara Piłat;
5) Członek komisji: Jan Simson;

Komisja Spraw Społecznych:
1) Członek komisji: Eleonora Chojnacka.;
2) Członek komisji: Alicja Łazarska;
3) Członek komisji: Lucyna Michałowska;
4) Członek komisji: Jan Simson;
5) Członek komisji: Justyna Szumachowska;
6) Członek komisji: Dorota Wąż;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 08:43:39)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 08:45:08)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644