NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 maja 2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/51/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 maja 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Płużnica, które obejmuje: 
a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Płużnica, 
b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, 
c) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające zzestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, 
d) łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 
e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

treść uchwały (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 14:36:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307