Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lipca 2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, gmina PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009) oraz uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, gmina Płużnica, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica przyjętego uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/67/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lipca 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, gmina Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009) oraz uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, gmina Płużnica, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica przyjętego uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1409kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (31 lipca 2019, 15:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340