NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/82/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Płąchawy stanowiącego mienie komunalne Gminy PłużnicaNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/82/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Płąchawy stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest lokal użytkowy o pow. 10,30 m 2 stanowiący mienie komunalne Gminy Płużnica, położony w miejscowości Płachawy.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

treść uchwały (186kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (14 stycznia 2020, 19:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421