Uchwała nr XI/88/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PłużnicyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/88/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani ------ zarejestrowaną w dniu 14 października 2019 r. na działalność pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy - Pani ------, której przedmiotem jest niestosowne potraktowanie osoby skarżącej.
2. Wyjaśnienia dotyczące skargi zawarte są w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Płużnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Treść uchwały (198kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 17:25:25)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (2 lipca 2021, 08:49:14)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423