NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/91/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/91/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/242/2017 z 28 lipca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.
 
treść uchwały (302kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7226 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 17:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638