Uchwała nr XI/92/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506. 1309, 1696 , 1571, 1696 i 1815) art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 zm. z 2019 r. poz. 1622 i 1696), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/92/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506. 1309, 1696 , 1571, 1696 i 1815) art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 zm. z 2019 r. poz. 1622 i 1696), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Płużnica do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


treść uchwały (192kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 17:48:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428