Uchwała nr XI/93/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w sąsiedztwie miejscowości Mgowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) uchwala się co nastepuje:

Uchwała nr XI/93/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w sąsiedztwie miejscowości Mgowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) uchwala się co nastepuje:


§ 1. Uchyla się w całości uchwałę nr XIV/101/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w sąsiedztwie miejscowości Mgowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

treść uchwały (195kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 18:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347