NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/95/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2019/2020 Na podstawie art. 39a ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197 i poz. 2248) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/95/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płużnica na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 39a ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197 i poz. 2248) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020, w wysokości:
1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4,97 zł
2. Benzyna bezołowiowa Pb98 - 5,29 zł
3. Olej napędowy ON - 5,02 zł
4. LPG - 2,10 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (189kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7228 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (16 stycznia 2020, 18:33:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651