Uchwała nr XII/101/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/101/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Płużnica na 2020 r. Plany pracy stanowią załączniki 1-4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (656kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 stycznia 2020, 18:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481