NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/104/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 ) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Płużnica na 2019 rok, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 


treść uchwały (378kB) pdf
  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 stycznia 2020, 18:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538