Uchwała nr XI/90/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019 - 2034.Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622 i 1649) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, i 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/90/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019 - 2034.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622 i 1649) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, i 1815) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019-2034
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (14 czerwca 2020, 19:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345