Uchwała nr XXVI/198/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2005w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).

Uchwała nr XXVI/198/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2005


w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).


treść uchwały (1248kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (28 października 2005, 13:19:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1922