NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/158/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 listopada 2020w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Uciąż w drodze przetarguNa podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/158/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 listopada 2020


w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Uciąż w drodze przetargu

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1698 położonej wmiejscowości Uciąż, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 111/1, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie prowadzi księgę wieczystą KW T01W/00023969/9, stanowiącej własność Gminy Płużnica.

§ 2. Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (176kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (10 listopada 2020, 16:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739