Uchwała nr XXIV/171/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 18 grudnia 2020w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Płużnica w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina PłużnicaNa podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/171/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Płużnica w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Traci moc Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Płużnica w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Treść uchwały (185kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2020, 12:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215