Uchwała nr IX/69/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 września 2019w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wskutek odwołania darowizny wobec niespełnienia celu na jaki przekazano darowiznęNa postawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 6, art. 13 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/69/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 września 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wskutek odwołania darowizny wobec niespełnienia celu na jaki przekazano darowiznę

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 6, art. 13 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Płużnica nieruchomości przekazanej na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wskutek odwołania darowizny wobec niespełnienia celu na jaki przekazano darowiznę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (191kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126