Uchwała nr X/76/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydata na ławnika do sądu rejonowego w Wąbrzeźnie na kadencję 2020-2023, niespełniającego wymagań formalnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/76/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2019


w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydata na ławnika do sądu rejonowego w Wąbrzeźnie na kadencję 2020-2023, niespełniającego wymagań formalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata na ławnika do sądu rejonowego w Wąbrzeźnie na kadencję 2020-2023, niespełniającego wymagań formalnych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, z przyczyn określonych w załączniku do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (189kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148