Uchwała nr X/78/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2019w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Orłowo obręb geodezyjny OstrowoNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/78/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2019


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Orłowo obręb geodezyjny Ostrowo

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Orłowo, obręb geodezyjny Ostrowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 170 o pow. 1,2100 ha (droga). Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00023897/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (261kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162