Uchwała nr X/79/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2019w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi KrólewskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/79/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2019


w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Treść uchwały (187kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5839 z dnia 2019-11-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 kwietnia 2021, 08:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152